Stallregler

Hästarnas och människornas välmående och trivsel är viktiga för oss. Vi strävar till en trivsam och trygg miljö på stallet. En förutsättning är tydliga direktiv och regler och vi önskar att du bekantar dig noggrant med dem.

Stallet är hästarnas hem. Därför ber vi dig att:
– Bete dig i stallet sakligt och lugnt, undvik t.ex. rop och spring.
– Ge hästarna matro och respekterar deras fritid i hagarna.
– Håll dina hundar kopplade och ser till att de inte stör stallron.
– Undvik onödig vistelse i stallet.
– Följ personalens anvisningar och be modigt om hjälp och råd.

Öppethållningstider:
Följ stallet öppettider, som finns på framsidan.

Övriga tider är hästarnas fritidoch stallvistelse är förbjudet. Under undantagsdagar är stallet öppet en timme före och en timme efter ridlektioner eller övrig verksamhet. Öppettiderna gäller inte privata hästars ägare eller deras egna skötare.

Hästens skötsel:
– Gå inte in i hästarnas boxar eller hagar utan lov.
– Ge inte hästarna mat eller godbitar utan lov. Hästarna kan insjukna av för dem olämpliga godbitar och lär sig dessutom lätt att tigga.
– Hästen sköts och borstas av en människa i gången, med undantag för undervisningssituationer.
– Varje häst är unik och varje stall har sitt eget sätt, fråga gärna om råd och hjälp!

OBLIGATORISKT MED HJÄLM PÅ HUVUDET FÖR UNDER 12-ÅRIGA BARN DÅ DE SKÖTER HÄSTAR

I stallet och på stallområdet:
– Om du har med dig din hund, håll den hela tiden kopplad och plocka upp dess avföring. Hundar får inte släppas in i boxarna eller i sociala utrymmen.
– Förvara dina ägodelar snyggt på sina egna platser. På golvet är de i vägen, kan gå sönder eller förorsaka farliga situationer.
– Bilar parkeras på parkeringsområdet på andra sidan vägen. Bilen får inte hindra fri passage och räddningsvägar. Kör inte in på stallets gård och undvik tomgång.
– Kom ihåg att stänga dörren efter dig, speciellt på vintern.
– I stallet och på stallområdet är rökning förbjuden. Du kan röka på ett särskilt ställe invid parkeringen.
– Användning av alkohol och droger samt att vara påverkad av dessa på stallområdet är förbjudet.
– Stallet ansvarar inte för försvunna ägodelar, undvik därför att hämta värdesaker till stallet eller förvara dem i ett låst skåp.

På ridplanen och åskådarplatsen:
– Använd alltid en säker hjälm (”turvakypärä”), gäller även privathästar. Använd lämplig klädsel då du rider. Skorna bör ha klack och långt hår hålls fastsatt.
– Ta bort hästens gödsel från ridplanen och stallområdet genast (gäller inte ridskolans elever under ridlektionerna).
– Följ ryttarnas trafikregler och ett gott hästmanskap. Ta i beaktande övriga ryttare, speciellt barn och nybörjare.
– Var saklig och lugn som åskådare.
– Ge inte råd och anvisningar till ryttare då du är åskådare, det är lärarens uppgift.

Stallets anda:
– Var vänlig och respektfull gentemot såväl hästar som människor
– Hälsa på folk som kommer till stallet och visa gott exempel. Ge uttryck för dina känslor utan att nedvärdera andra personer.
– Mobba/reta inte! Vi har nolltolerans gällande mobbning. Mobbningsfall utreds grundligt.
– Alla övar och tränar på sin egen nivå.
– Låna inte andras egendom utan tillstånd. Vi har nolltolerans även gällande stöld och anmäler alla fall till polisen.
– Om du märker att något är på tok, var snäll och berätta genast för stallets personal.
– Ge feedback, ge också gärna beröm 🙂

Tack att du föjer våra regler!