Sanni

Sanni är ett mycket vackert fux sto. Sanni är ganska liten men dessto hurtigare, i den här ponnyn finns det energi så de räcker till andra också.

Sanni är snäll och lätt att sköta. När Sanni skall lastas på i trailern händer de ofta så att Sanni själv galopperar in och ledaren drar hon efter sig…

I ridningen tar nog Sanni genast chansen om ryttaren inte är vaken, men hon gör aldrig något elakt om hon får gå dit hon själv vill. Hon kan alla små bus, så som svänga bara huvudet när ryttaren försöker svänga och att inte gå bort från spåret.

Sannis småbus tar genast slut då ryttaren tar över och koncentrerar sig. Sanni kan göra alla lätt A saker och gör rena byten.