Polocrosse demo!!

På veckoslutet kommer Cecilia Forsman och förevisar spelet Polocrosse! Mer information imorgon 🙂