Roosa Räsänen

Tallimestari Roosa Räsänen

Roosa on koulutukseltaan hevosenhoitaja ja ratsastuksenohjaaja.
Roosa on pitkänlinjan ”hevosmies” ja vastaa tallimme hevosten ja henkilökunnan hyvinvoinnista.